Edukacyjne zastosowanie tabletu

Nowoczesne technologie coraz częściej wykorzystywane są w celach edukacyjnych – wysoka atrakcyjność zadań wykonywanych przy ich użyciu wydaje się oczywista, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. W związku z tym powstaje coraz więcej programów oraz gier, mających edukacyjne fundamenty, umożliwiających korzystne oddziaływanie na zdolności poznawcze, przy jednoczesnym generowaniu wysokiego stopnia koncentracji uwagi oraz motywacji. Urządzeniem wykorzystywanym coraz częściej w celach edukacyjnych jest tablet, zapewniający szereg bogatych możliwości pod względem dostępności rozmaitych aplikacji.

Gry logiczne, wspomagające zdolności poznawcze

Nie tylko wobec najmłodszych adresowane są gry o charakterze edukacyjnym – niejednokrotnie stanowią one spore wyzwanie wobec dorosłych użytkowników. Wśród najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych gier można wymienić z pewnością znane wszystkim sudoku – wersja na tablet uwzględnia optymalizację poziomu trudności, jednak ogólne zasady zgodne są z powszechnie znanymi. Łamigłówka liczbowa wymaga logicznego myślenia oraz kojarzenia i przewidywania. W swojej uproszczonej wersji z pewnością sprawdzi się wobec dzieci, a trudniejsze etapy dedykowane są starszym użytkownikom.

Kolejną propozycją są różnego rodzaju wykreślanki, w których również możliwe jest kontrolowanie poziomu trudności – najprostszy etap uwzględnia krótkie, kilkuliterowe wyrazy z podstawowych kategorii i jest adresowany dla dzieci. Dzięki podobnej grze dziecko poznaje litery i wprowadzane jest do nauki czytania. Rozwija się również jego zdolność koncentracji oraz wyodrębniania liter spośród tła.

Tablet w nowoczesnej edukacji

Można uznać, że współczesna edukacja powinna czerpać korzyści z rozwoju technologicznego – atrakcyjność nauki przy użyciu tabletu wydaje się niezaprzeczalna. Warto jednocześnie pamiętać o zachowaniu umiaru oraz kontrolowaniu zaangażowania dziecka w czynności związane z grami na tablecie. Wszelkie działania powinny być bowiem racjonalizowane i uwzględniać bezpieczeństwo oraz zdrowy rozsądek.