Nauczyciel matematyki – jak nim zostać?

Wiele osób kształtuje życie dzieci. Doskonałym przykładem są nauczyciele. Ich głównym zadaniem jest nauczać przedmiotów i wychowywać. Szczególnie trudną misję ma nauczyciel matematyki, ponieważ mało dzieci lubi ten przedmiot. Wina chęci do tego przedmiotu częściowo leży po stronie polskiej edukacji, a częściowo przez nauczycieli nieumiejących do końca tłumaczyć zagadnienia matematyczne. Jednak styl nauczania wciąż się zmienia, a obecnie większy nacisk kładzie się na aspekt psychologiczny i wychowawczy. Jak zostać nauczycielem matematyki?

Studia podyplomowe

Aby zostać nauczycielem w Polsce trzeba mieć wyższe wykształcenie z tytułem magistra. Jeszcze kilka lat temu wystarczył tytuł licencjata, jednak przepisy zostały zmienione. Większość jednak nauczycieli wybiera studia podyplomowe (matematyka online).

Uczestnictwo w takich studiach podyplomowych jest determinowane przez posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, jednak bez znaczenia jest kierunek wcześniejszy czy wydział. W rezultacie filolog może się iść na studia podyplomowe (matematyka online). Po studiach podyplomowych absolwenta ma wystarczającą wiedzę elementarną, aby nadrobić braki z matematyki. Zazwyczaj studia podyplomowe (matematyka online) kosztują ok. 2500 zł, jednak w zależności od uczelni wyższej, cena może być większa.

Kolegium nauczycielskie

Jeśli studia podyplomowe (matematyka online) z jakichś przyczyn nie są możliwe do zrealizowania, można się zapisać do kolegium nauczycielskiego. To uczelnia wyższa, która specjalizuje się w kształceniu, osób chcących zostać nauczycielami. Nauka trwa trzy lat i co ciekawa jest bezpłatna. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzą specjalistyczną z danego przedmiotu i pedagogiczną. Po ukończeniu kolegium przyszli nauczyciele mogą łatwiej znaleźć pracę, ponieważ takie placówki współpracują z lokalnymi szkołami i uniwersytetami. Jednak dostępny wakat może się wiązać z koniecznością wyjazdu do innego miasta.