Edukacyjne zastosowanie tabletu

Nowoczesne technologie coraz częściej wykorzystywane są w celach edukacyjnych – wysoka atrakcyjność zadań wykonywanych przy ich użyciu wydaje się oczywista, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. W związku z tym powstaje coraz więcej programów oraz gier, mających edukacyjne fundamenty, umożliwiających korzystne oddziaływanie na zdolności poznawcze, przy jednoczesnym generowaniu wysokiego stopnia koncentracji uwagi oraz motywacji. Więcej…