Półkolonie w Warszawie

Artystyczne półkolonie to świetna okazja dla dzieci, aby rozwinęły swoje zainteresowania oraz umiejętności. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej dopiero zaczynają odkrywać swoje hobby, dobrze więc dać im paletę różnych opcji. Będą mogły skorzystać z kilku możliwość spośród wielu. Oto zakres programu Sztukarni: malarstwo, rzeźba, szycie, architektura, rysunek, fotografia, pisanie kreatywne, ceramika, ilustracja, komiks.

Półkolonie w Warszawie odbywają się na Mokotowie. Fakt, że jest to centrum wielkiego miasta nie przeszkadza wypoczynkowi. Podejście opiekunów i opiekunek tych wydarzeń sprzyja dzieciom, które mogą czuć się swobodnie, bezpiecznie i mieć pewność, że ich talent oraz chęci do nauki zostaną wzięte na poważnie. Ważne jest dla nich wspieranie rozwoju kompetencji miękkich u dzieci, takich jak samodzielne myślenie, współpraca, empatia wobec drugiego człowieka, umiejętność wyrażania swoich opinii, decyzyjność czy umiejętność kulturalnej dyskusji.

Półkolonie dla dzieci

Czego uczą się dzieci na zimowych i letnich półkoloniach w Sztukarni? Mają możliwość zetknięcia się z różnorodnymi dziedzinami sztuki na tyle, żeby móc zdecydować, co naprawdę je interesuje. Zajęcia odbywają się zarówno w salach, jak i na świeżym powietrzu. To dodatkowo pobudza dzieci i młodzież do twórczego myślenia i rozwijania kompetencji. Każdy dzień trwania półkolonii podczas ferii 2023 roku to bliższe zapoznawanie się z powszechnie, acz pobieżnie znanymi dziedzinami artystycznymi. Młodzi artyści będą przyswajać sobie umiejętności trzech różnych dziedzin w ciągu turnusu. Jeden tydzień to teatr, rysunek i rzeźba. Drugi – malarstwo, kolaż oraz guerilla art.

Kim są opiekunowie, z którymi twoje dziecko ma spędzić takie wydarzenie? Nie musisz się martwić, ponieważ są to niezwykle kompetentne osoby po studiach pedagogicznych, posiadające wykształcenie animatorskie lub artystyczne. Półkolonie trwają przez 2 tygodnie ferii od 13 do 24 lutego 2023 w godzinach od 8-17.30 od poniedziałku do piątku. Plan zajęć podczas jednego dnia wygląda następująco: 

  • 8:00–9:00 czas na przekazanie dzieci pod opiekę prowadzących, animacja i integracja w miejscu zbiórki;
  • 9:00–10:00 warsztat twórczy;
  • 10:00–10:30 drugie śniadanie (z domu) i odpoczynek;
  • 10:30–11:30 w. ruchowy;
  • 11:30-13:00 w. twórczy;
  • 13:00–13:45 obiad i odpoczynek;
  • 13:45–15:00 w. twórczy;
  • 15:00–15:30 podwieczorek i odpoczynek;
  • 15:30–16:30 w. twórczy;
  • 16:30–17:30 gry i zabawy, odbiór dzieci / wernisaż.