Zasady rozpalania ognisk na otwartej przestrzeni

Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż rozpalenie ogniska na otwartej przestrzeni. I o ile chodzi o aspekt techniczny, to faktycznie nie jest to trudna sprawa. Wystarczą zapałki bądź zapalniczka, trochę suchego drewna oraz determinacja i już po chwili możemy się cieszyć wesołymi ognikami. Jeśli natomiast chodzi o aspekt prawny, to tu sprawa się komplikuje. Przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, ze nie możemy rozpalić ogniska wszędzie, gdzie przyjdzie nam na to ochota. Miejsce do rozpalania ognisk na terenach leśnych wyznacza służba leśna, służba parków narodowych lub właściciele lasu. Jeśli chcemy rozpalić ognisko poza tak wyznaczonym miejscem musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Miejsce na ognisko musi znajdować się w odległości 100 metrów od granicy lasu. W przypadku terenu zabudowanego odległość od budynków musi wynosić co najmniej 10 metrów, a od materiałów łatwopalnych co najmniej 4 metry. Przed rozpaleniem ogniska należy usunąć mineralną warstwę gleby na obszarze o średnicy około 1 metra. Jeśli okaże się, że w danym miejscu znajduje się torf lub korzenie drzew – należy z ogniska zrezygnować, gdyż jego rozpalenie grozi wznieceniem pożaru wyjątkowo niebezpiecznego, bo tlącego się pod ziemią. Aby dodatkowo zabezpieczyć się przed rozprzestrzenieniem ognia, miejsce gdzie planujemy rozpalić ognisko powinno być okopane lub też obłożone kamieniami. Również ze względów bezpieczeństwa, nie powinniśmy ogniska zostawiać bez nadzoru, a ogień nie powinien przekraczać 2 metrów wysokości. Dodatkowo w momencie gdy zaistniej groźba wzniecenia pożaru, ognisko należy jak najszybciej ugasić. Wybierając miejsce na ognisko najlepiej zdecydować się na teren lekko wilgotny, np. w pobliżu strumyczka lub potoku. Jednak należy przy tym pamiętać, że na plażach nadmorskich palenie ognisk jest zabronione.

Trzeba także pamiętać, że poza prawem ogólnopolskim, które reguluje sprawę rozpalania ognisk na otwartej przestrzeni, istnieją także przepisy lokalne, które należy przestrzegać.